Az analízis módszereinek alkalmazása a matematika egyéb területein (lev. MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Az analízis módszereit elsõsorban a számelmélet egyes kérdéseinek tárgyalása során használjuk fel. Ilyen kérdések például, a prímszámok száma és e probléma különbözõ bizonyításai. Ezekkel kapcsolatban felmerülõ kérdések tárgyalása, például a $\sum {1\over n^2}$ konvergenciája, ennek matematikai története, stb. A $\sum {1\over p}$ divergenciájának különféle bizonyításai. Az algebra alaptételének különféle hivatalos tananyagban nem szereplõ bizonyításai. Geometriai kérdések, pl. a Kakeya probléma, ezzel kapcsolatban Besicovitch, Perron bizonyításai és ezek következményei.

Előfeltétel:

MBL121E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MML021E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MMN021E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MMN021E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente