Boole-függvények (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Hálók, disztributív és moduláris hálók, Boole-algebrák, Boole-gyûrûk. Zsegalkin-polinomok. Diszjunktív normálformák, prímimplikánsok. Boole-függvények minimalizálása (Quine--McCluskey-algoritmus, prímimplikáns-táblázat). Klónok és relációk kapcsolata. Post és Rosenberg teljességi tételei, s ezek egyszerû következményei. Kapcsoló-áramkörök és Boole-függvények klónjai. A generált klón meghatározása adott Boole-függvények esetén, s egy további Boole-függvény kifejezhetõségének kérdése. Szabad monoidok. Szilárd--Kraft--McMillan-féle egyenlõtlenség és "megfordítása". (Tömörítõ) kódolás fogalma, blokkhalmazának jellemzése. Optimális kódolás, Huffman-tétel. Huffman-módszer optimális kódolás keresésére. Egyéb közkedvelt tömörítõ algoritmusok (LZW).

Előfeltétel:

( MBN411E vagy MBN412E )

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN018E Kredit: 4 Óraszám: 3 hetente
Kurzuskód: MML018E Kredit: 4 Óraszám: 14 félévente