Rendezett halmazok ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Soros-párhuzamos rendezett halmazok. Dilworth láncokra bontási tétele. Rendezett halmazok dimenziója. Véges disztributív hálók és rendezett halmazok kapcsolata. Sperner-típusú tételek. Lebontható rendezett halmazok és a fixponttulajdonság. Rendezett halmazok aritmetikája. Irreducibilis rendezett halmazok. Rendezett halmazok varietásai. 

Előfeltétel:

MBN411E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN015E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML015E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN015G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML015G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente