Hálóelmélet ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Háló fogalma, dualitás, teljes háló, fixponttétel. Algebrai hálók és részalgebrahálók. Disztributív hálók. Birkhoff és Stone reprezentációs tétele, a véges disztributív hálók szerkezete. Birkhoff és Dedekind kritériuma. A három elem által generált szabad moduláris és disztributív háló kongruenciái. Moduláris hálók: intervallumok izomorfiatétele, elemfelbontások, független elemrendszerek. Geometriai hálók és komplementumos moduláris hálók. Projektív geometriák mint moduláris hálók. Hálók koordinátázása. Hálóvarietások.

Előfeltétel:

MBN411E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN014E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML014E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN014G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML014G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente