Félcsoportelmélet ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Transzformáció-félcsoportok, félcsoportok ábrázolása transzformációkkal. Ciklikus félcsoportok, szabad félcsoportok. Ideál és Rees-kongruencia. Green-relációk, $D=J$ a periódikus, ill. bizonyos minimumfeltételeknek eleget tevõ félcsoportokban, a $D$-osztályok szerkezete, Green tétele. Reguláris elem, inverzelem, reguláris $D$-osztályok. Lallement lemmája. Egyszerû félcsoportok, fõfaktorok. Rees tétele teljesen egyszerû félcsoportokra. Teljesen reguláris félcsoportok "nagybani" szerkezete, csoportok félhálóinak "finom" szerkezete. Inverz félcsoportok, Wagner--Preston-tétel, Munn-tétel, McAlister tételei.

Előfeltétel:

( MBN411E vagy MBN412E )

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MMN013E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML013E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN013G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML013G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente