Nemlineáris dinamika és káosz ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
Invariáns sokaságok. Periodikus pályák. Elsõ integrál. Poincaré-leképezések. Centrális sokaságok. Normálformák vektormezõkre és leképezésekre. A Smale-féle patkó. Szimbolikus dinamika. A Conley és Moser feltételei káoszra. Kétdimenziós leképezések dinamikája homoklinikus pályákhoz közel. Háromdimenziós vektormezõk homoklinikus pályái. Melnyikov módszere periodikus vektormezõkre. Ljapunov-kitevõk, numerikus becslésük. Káosz és különös attraktorok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN005E Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML005E Kredit: 4 Óraszám: 12 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN005G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML005G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente