Szimmetrikus kombinatorikus struktúrák (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Blokkrendszerek, oszthatósági feltételek, blokkrendszerek konstrukciói; Hadamard-mátrixok. Hadamard-mátrixok konstrukciói.Véges projektív síkok, koordinátázható projektív síkok, nem koordinátázható projektív síkok, kúpszeletek, ívek, blokkoló halmazok, extremális problémák. Erõsen reguláris gráfok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN003E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML003E Kredit: 3 Óraszám: 10 félévente