Algoritmuselmélet elemei (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Kódolások. Algoritmustervezési módszerek: mohó algoritmusok, javító utas algoritmusok, véletlen algoritmusok, dinamikus programozás. Adatstruktúrák. Példák: Gráfelméleti algoritmusok, algebrai algoritmusok. Közelítõ algoritmusok. Turing-gép, NP-teljesség.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN002E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MML002E Kredit: 3 Óraszám: 10 félévente