Alkalmazott statisztika ea. (informatikus 2013 elõtt)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Véletlenszám generálás. Illeszkedésvizsgálatok, khi-négyzet próbák diszkrét illeszkedés-, homogenitás- és függetlenség-vizsgálatra, becsléses illeszkedésvizsgálat. Minta átlagára vonatkozó hipotézisek tesztelése, több független minta átlagának összehasonlítása. Gyakorisági táblázatok készítése. Egy és többváltozós regresszióanalízis, lineáris regresszió, ridge-regresszió. Szórásanalízis. Többváltozós statisztikai módszerek: fõkomponens analízis, faktoranalízis, klaszteranalízis, kanonikus korrelációanalízis. Idõsor analízis. Számítógépes statisztikai programcsomagok mûködésének általános ismertetése, az SPSS, SAS, S+, Statistica, R, BMDP programcsomagok. Az adatfeldolgozás számítógépes elõkészítése: adatbevitel, adatmanipuláció, ábrák, grafikonok tervezése. Statisztikai eljárások számítógépes megvalósítása.

Előfeltétel:

( MBNX612E vagy MBNX262E )

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MBNX615E Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MBLX615E Kredit: 1 Óraszám: 6 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBNX615G Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MBLX615G Kredit: 1 Óraszám: 6 félévente
Kurzuskód: MBNX615L Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MBLX615L Kredit: 1 Óraszám: 6 félévente