Matematika geoinformatikusoknak ea. (földrajz 2017 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Leképezések, relációk. rendezések, rendezett halmazok. Ekvivalenciarelációk, osztályozások. Összeszámlálási alapfeladatok: permutációk, variációk, kombinációk, rendezett osztályozások, szitaformula. Mûveletek polinomokkal, elemi függvények. Valós számtest fölötti véges dimenziós vektorterek. Lineáris leképezések és mátrixaik. Mátrixmûveletek. Lineáris egyenletek megoldása eliminációval. Lineáris programozás, szimplex módszer. Mátrixmodellek: kommunikációs, szállítási és Leontyev-mátrixok. A valószínûségszámítás és a matematikai statisztika elemei: klasszikus valószínûségi mezõk, mintavételek véges sokaságokból. Nevezetes eloszlások. Függetlenségvizsgálatok. Statisztikai becslések, konfidenciaintervallumok, hipotézis vizsgálatok.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MBNX415E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX415E Kredit: 3 Óraszám: 9 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBNX415G Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX415G Kredit: 2 Óraszám: 9 félévente