Diszkrét matematika elemei ea. (informatikus 2013 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Teljes indukció, rekurzív definíció. Összeszámlálási feladatok, binomiális tétel. Mûveletek halmazokkal, leképezésekkel és relációkkal. Véges, megszámlálható és nem megszámlálható halmazok. Relációk tulajdonságai, részbenrendezés, ekvivalenciareláció. A gráfok fogalma. Az ítéletkalkulus elemei: logikai mûveletek, formulák, tautológiák, teljes diszjunktív normálforma. Az ítéletkalkulus következményfogalma, levezetés. A predikátumkalkulus elemei. Mûveletek mátrixokkal. A determinánsok (rekurzív definíció), kifejtési és szorzástétel. Inverzmátrix. Lineáris egyenletrendszerek: Gauss-elimináció, Cramer-szabály. Sík- és térvektorok és vektormûveletek. Absztrakt vektortér, bázis, véges dimenziós vektortér, koordináták.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MBNX411E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX411E Kredit: 3 Óraszám: 14 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBNX411G Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MBLX411G Kredit: 1 Óraszám: 6 félévente