Analízis mûszaki alkalmazásokkal ea. (informatikus 2009 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Sorok, függvénysorok, binomiális sorok. Vektorértékû és többváltozós függvények. Parciális és totális differenciálhatóság és alkalmazásai; szélsõértékek meghatározásának módszerei. Többszörös integrál, vonalintegrál, felületi integrál; Green-tétel, Gauss-tétel, Stokes-tétel. Az integrálszámítás alkalmazásai: térfogat, felszín, fizikai és mûszaki alkalmazások. Elemi differenciálegyenletek: integrálható típusú egyenletek, másodrendû egyenletek, numerikus megoldás. Komplex változós függvény differenciálhatósága. Cauchy-féle integrálformula. Laurent-sorok, reziduum-számítás. Fourier-sor, Laplace-transzformáció, Fourier-transzformáció és alkalmazásaik (diszkrét és folytonos idejû jelek spekrális elõállítása, jelek rekonstrukciója, átviteli függvény).

Előfeltétel:

MBNX311E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MBNX314E Kredit: 5 Óraszám: 3 hetente
Kurzuskód: MBLX314E Kredit: 5 Óraszám: 18 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MBNX314G Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBLX314G Kredit: 2 Óraszám: 12 félévente