Matematikai statisztika (környezetmérnök 2017 elõtt)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Valószínûségszámítási alapok: kísérlet, események, valószínûség. Valószínûségi változók és jellemzésük: diszkrét eloszlás, sûrûségfüggvény, várható érték, szórás, medián, kvantilisek. A statisztikában fontos nevezetes eloszlások: Bernoulli, binomiális, normális, khi-négyzet, Student, F. De Moivre-Laplace-tétel. Valószínûségi változók kapcsolata (függetlenség, kovariancia, korreláció). Statisztikai alapok: minta, realizáció, alapstatisztikák, adatok ábrázolása (kör- és oszlopdiagram, boxplot, hisztogram, Q-Q ábra). Becslések jellemzése: torzítatlanság, standard hiba. Valószínûség, sûrûségfüggvény, várható érték, szórás, kovariancia, korreláció becslései. Konfidencia intervallumok. A hipotézisvizsgálat elmélete: nullhipotézis, ellenhipotézis, próbastatisztika, szignifikancia szint, p érték, elsõfajú és másodfajú hiba. Paraméteres próbák (egymintás, páros és kétmintás t, Welch, F) és nemparaméteres próbák (khinégyzet, Kolmogorov-Szmirnov, Wilcoxon tesztek). Korrelációtesztek.

Előfeltétel:

MBNX123E

Helyettesítő tárgyak:

( MBNX261G vagy MMNX122G vagy MTNB002G vagy MBNX363E vagy MBNA61E )

Előadások:
Kurzuskód: MBLX264E Kredit: 3 Óraszám: 10 félévente
Kurzuskód: MBNX264E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente