Halmazelmélet és matematikai logika elemei (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Halmazok megadása, halmazmûveletek, hatványhalmaz. Halmazok ekvivalenciája. Számosságok és összehasonlításuk, mûveletek számosságokkal. Rendezett halmazok, hasonlóság, rendtípus, jólrendezett halmazok. Kiválasztási axióma. Transzfinit indukció és rekurzió. Rendszámok és összehasonlításuk. Logikai mûveletek, az ítéletkalkulus formulái. Igazságfüggvények, Boole függvények. Normálformák. Levezetések. Az ítéletkalkulus teljességi tétele. Kompaktsági tétel. Elsõrendû nyelvek és struktúrák. Az elsõrendû logika kifejezései és formulái. Levezetések, ellentmondásmentesség. Teljességi és nemteljességi tétel.

Előfeltétel:

MBN121E

Helyettesítő tárgyak:

MBN441E

Előadások:
Kurzuskód: MBN442E Kredit: 4 Óraszám: 3 hetente
Kurzuskód: MBL442E Kredit: 4 Óraszám: 16 félévente