Halmazelmélet és matematikai logika ea. (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Halmazok megadása, halmazmûveletek, hatványhalmaz. Halmazok ekvivalenciája. Számosságok és összehasonlításuk, mûveletek számosságokkal. Rendezett halmazok, hasonlóság, rendtípus, jólrendezett halmazok. Kiválasztási axióma. Transzfinit indukció és rekurzió. Rendszámok és összehasonlításuk. Logikai mûveletek, az ítéletkalkulus formulái. Igazságfüggvények, Boole függvények. Normálformák. Levezetések. Az ítéletkalkulus teljességi tétele. Kompaktsági tétel. Elsõrendû nyelvek és struktúrák. Az elsõrendû logika kifejezései és formulái. Levezetések, ellentmondásmentesség. Teljességi és nemteljességi tétel.

Előfeltétel:

MBN121E

Helyettesítő tárgyak:

( ( Mt2403 és Mt1401 ) vagy ( Mk1405 és Mm2403 ) )

Előadások:
Kurzuskód: MBL441E Kredit: 4 Óraszám: 16 félévente
Kurzuskód: MBN441E Kredit: 6 Óraszám: 3 hetente

Gyakorlat:
Kurzuskód: MBN441G Kredit: 0 Óraszám: 2 hetente