Kombinatorika ea. (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Halmazelmélet és Matematikai Logika Tanszék

Tematika:
Binomiális és polinomiális tétel. Alapvetõ leszámlálási eljárások. Szitaformula. Generátorfüggvények módszere. Rekurzív sorozatok. Gráfelméleti alapfogalmak. Speciális gráfok, tulajdonságaik. Gráfok színezése, az ötszíntétel. Páros gráfok és független élrendszerek, párosítási algoritmusok, Kõnig tétele. Euler-vonal, Hamilton-kör. Síkba rajzolható gráfok jellemzése. Fák, Kruskal-algoritmus. Lineáris algebra és gráfok. Algoritmikus és bonyolultsági kérdések a kombinatorikában és gráfelméletben.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MBL341E Kredit: 4 Óraszám: 16 félévente
Kurzuskód: MBN341E Kredit: 6 Óraszám: 3 hetente

Gyakorlat:
Kurzuskód: MBN341G Kredit: 0 Óraszám: 2 hetente