Parciális differenciálegyenletek ea. (BSc 2010 elõtt)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Előfeltétel:

MBN521E

Helyettesítő tárgyak:

Előadás:
Kurzuskód: MBN064E Kredit: 4 Óraszám: 3 hetente

Gyakorlat:
Kurzuskód: MBN064G Kredit: Óraszám: 2 hetente