Koordináták (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Alkalmazott és Numerikus Matematika Tanszék

Tematika:
A koordinátázás mint számkódolás. Síkbeli Descartes-koordináták. Az euklideszi geometria alapfogalmai metrikus kifejezésekkel. Gömbi metrikus geometria és kanonikus koordinátázásai. A hiperbolikus sík Poincaré-féle modellje. Lineáris koordinátázás vektortéren, a lineáris leképezések mátrixai. A projektív sík baricentrikus koordinátázása. Projektív terek. Differenciálható sokaságok, atlasz, vektormezõk.

Előfeltétel:

MBN422E

Helyettesítő tárgyak:

Előadás:
Kurzuskód: MBN053E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente