Kombinatorikus geometria (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Konvex halmazok a síkon és a térben. Helly tétel, Charatheodory tétel, Radon tétel és ezek általánosításai, alkalmazásai. A sík felosztása egyenesekkel, pontrendszer egyeneseinek száma. Alakzatok átdarabolása. Konvex halmazok polaritása. Euler tétele poliéderekre és síkgráfokra. Poliéderek kombinatórikus tipusai, Steinitz tétele. Alakzatok felbontása kisebb átmérõjû részekre. Borsuk probléma. Alakzatok megvilágítása, a Hadwiger sejtés. Poliéderek merevsége, Cauchy tétele. Izoperimetrikus problémák. Legsûrûbb körelhelyezések.

Előfeltétel:

( MBN331E vagy MBN335E )

Helyettesítő tárgyak:

Előadás:
Kurzuskód: MBN041E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente