Transzformációcsoportok (BSc 2010 elõtt)

Tanszék: Geometria Tanszék

Előfeltétel:

( MBN111E és MBN231E )

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MBN038E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBL038E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente