Algebrai görbék (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Geometria Tanszék

Tematika:
Görbék, komponensek. Egyszerû és szinguláris pontok, érintõk szinguláris pontokban. Metszési multiplicitás, Bézout-tétel, rezultánsok. Lineáris görberendszerek, a Ceva-tétel és a Menelaosz-tétel általánosításai magasabbrendû görbékre. Harmadfokú görbék, csoportmûvelet a pontokon. Szinguláris pontok feloldása, kvadratikus transzformációk. Parametrizálás hatványsorral, ágak. Divizorok és differenciálformák, a Riemann-Roch-tétel. Görbe neme (génusz), különbözõ definíciók a nemre.

Előfeltétel:

MBN111E

Helyettesítő tárgyak:

Előadás:
Kurzuskód: MBN032E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente