Végtelen sorok szummációja (BSc 2010 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Előfeltétel:

MBN421E

Helyettesítő tárgyak:

Előadás:
Kurzuskód: MBN029E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente