Dinamikus közgazdasági modellek ea. (BSc 2010 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
A Leontief-féle modell. A Phillips-féle stabilizációs modell. A Walras féle piacmodell: statikus és dinamikus stabilitás, a stabilitásfogalmak összehasonlítása. A Walras féle piac axiómái (Hicks-Samuelson modell). A kinyilvánított preferenciák gyenge axiómája. Az általános helyettesíthetõség feltétele. Differenciálegyenletek numerikus megoldása. Populációdinamika és ökológia: a logisztikus modell, a Lotka-Volterra modell, a versenykizárás elve. Irányításelmélet, a Pontrjagin féle maximum-elv, Stoleru kétszektoros gazdaságszabályozási modellje. Differenciaegyenletes modellek: a logisztikus modell, a kereslet-kínálat pókhálómodellje, Samuelson akkcelerációs modellje, Goodwin piacmodellje.

Előfeltétel:

MBN521E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MBN023E Kredit: 5 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBN023E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlat:
Kurzuskód: MBN023G Kredit: 0 Óraszám: 2 hetente