Analízis feladatmegoldó szeminárium (BSc 2010 elõtt)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Elsõsorban az analízis fogalmait elmélyítõ, az egyetemi törzsanyagnál nehezebb feladatok szemináriumszerû feldolgozása. A hallgatóknak önállóan is kell feladatokat megoldani. Témakörök, egyenlõtlenségek, sorozatok, sorok, differenciálás, integrálás, egyszerû differenciálegyenletek, rekurziók, aszimptotikák.

Előfeltétel:

MBN221E

Helyettesítő tárgyak:

Előadások:
Kurzuskód: MBL021E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MBN021E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente