Geometriai szerkeszthetõség algebrai elmélete (BSc 2010 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Euklideszi szerkesztés, algebrai átfogalmazás. Testbõvítés, az egyszerû algebrai bõvítés, véges fokú bõvítés. Nevezetes nem szerkeszthetõ feladatok: körnégyszögesítés, kockakettõzés, szögharmadolás. Szabályos sokszögek szerkeszthetõsége. Néhány középiskolai szerkesztési feladat. Felbontási test, normális testbõvítés, Galois-csoport. A szerkeszthetõség szükséges és elegendõ feltétele. Az euklideszitõl különbözõ eszközökkel történõ szerkesztések.

Előfeltétel:

( MBN411E vagy MBN412E )

Helyettesítő tárgyak:

Mv4103

Előadások:
Kurzuskód: MBN014E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: MBN014E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente