Az aritmetika és a számelmélet fejlõdése az ókortól Hilbert 7. problémájáig (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
A törtekkel való számolás technikája az egyiptomi középbirodalom korában. Pitagoraszi számhármasok az ókori Mezopotámiában: a Plimpton 322-es agyagtábla. A középkori iszlám tudósok számelmélete. Határozatlan egyenletek, négyzetszámokkal kapcsolatos kérdések a pisai Leonardo Liber Abaci és Liber Quadratorum c. könyveiben. A komplex szám fogalmának kialakulása a XVIII. században. Hamilton kvaterniói. Transzcendens számok létezésének fölvetése, az elsõ példák. Valamely nevezetes konstans (az $e$ vagy a $\pi$) transzcendens voltának elemi bizonyítása. Ramanujan munkásságának egy-két vonása. Hilbert VII. problémájának (bizonyos számok transzcendens volta) és megoldásának ismertetése.

Előfeltétel:

( MBN212E vagy MBN211E )

Helyettesítő tárgyak:

Me3103

Előadás:
Kurzuskód: MBN012E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente