Játékelmélet (BSc 2015 elõtt)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Tematika:
Nemkooperatív játékok. Az egyensúlypont fogalma és fõbb tulajdonságai. Véges játékok kevert bõvítése. A minimax-tétel. Mátrixjátékok és megoldásuk. A tengelymódszer. Bimátrix játékok. Mátrixjátékok és a lineáris programozás, bimátrix-játékok és a kvadratikus programozás kapcsolata. Szimplex-módszer. Konkáv játékok. Alkalmazások. Kooperatív játékok. Általános fogalmak: karakterisztikus függvény, eloszlás fogalma. A játék magja, a játék Neumann-Morgenstern-féle megoldása. Shapley-értékek, Nash, Raiffa koncepciója. Alkalmazások.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MBL011E Kredit: 3 Óraszám: 12 félévente
Kurzuskód: MBN011E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente