A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete 
konferenciát szervez 

     
 
       

Hatvani László

70. születésnapja alkalmából
2013. február 15-16-án
a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában.

6720 Szeged, Somogyi utca 7.

A konferencia részletes programja
Február 15. péntek
Elnök: Krisztin Tibor
14:00-14:30 Megnyitó 
14:30-14:55 Garay Barnabás: Hosszú tranziensek egy 16 cellás áramkörben
14:55-15:20
Csendes Tibor: A Wright-sejtésről
15:20-15:40 Kávészünet
Elnök: Garay Barnabás
15:40-16:05 Simon László: Szemilineáris hiperbolikus funkcionálegyenletek
16:05-16:30 Kersner Róbert: Egy reakció-diffúziós rendszer nemkonstans stacionárius megoldásairól
16:30-16:50 Kávészünet
Elnök: Simon László
16:50-17:15 Győri István: Ljapunov-funkcionál konstrukciója és alkalmazása
17:15-17:40 Karsai János: Metapopulációk differenciálegyenletes és sejtautomata-modelljei
Február 16. szombat
Elnök: Rontó Miklós
9:00-9:20 Simon L. Péter: Hogyan alkalmazhatók differenciálegyenletes eszközök hálózati folyamatok vizsgálatára?
9:20-9:40 Vadászné Bognár Gabriella: Egydimenziós p-Laplace differenciálegyenlet sajátértékeinek hányadosa
9:40-9:55 Röst Gergely: Skaláris nemautonóm funkcionál-differenciálegyenletek globális stabilitásáról egy Schweitzer-feladat nyomán
9:55-10:10 Dénes Attila: Stabilitási problémák populációdinamikai modellekben
10:10-10:30 Kávészünet
Elnök: Győri István
10:30-10:50 Terjéki József: Elmélkedés a matematikai ingáról
10:50-11:15 Faragó István: A theta-módszer stabilitása és konvergenciája
11:15-11:40 Rontó Miklós: Periodikus megoldások vizsgálata intervallumfelezéssel
11:40 Hatvani László: Zárszó

A konferenciát "Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával" című, TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt támogatja.