MATEMATIKUS DOKTORANDUSZOK KONFERENCIÁJA

Szeged, 1998. dec. 16--18.

Támogató: Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottsága

MÁSODIK TÁJÉKOZTATÓ

A résztvevõk megérkezését 1998. dec. 16-án délelõtt, 9 órától 12 óráig várjuk a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának Dékáni Hivatalában, a Tanácsteremben (Aradi vértanúk tere), ahol a regisztráció után minden résztvevõ megkapja a konferencia anyagait, és megtudja, hogy hol van szállása a két (16/17 és 17/18) éjszakára. A konferencia megnyitója 1998. dec. 16-án 14 órakor kezdõdik a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Bizottságának székházában (Dóm tér). Az elõadások (és a késõbb érkezõk regisztrációjának) helye ugyanez az épület.

Tudományos program: A konferencia résztvevõi 20 perces elõadásban számolhatnak be kutatási témájukról. Az elõadások várhatóan két párhuzamos szekcióban folynak majd.

Kiegészítõ program: 1998. dec. 17-én (csütörtökön) 19 órakor állófogadás lesz a konferencia összes vendége számára. Elõtte délután kerekasztal-beszélgetést szervezünk a doktori képzés problémáiról. Minden résztvevõ aktív közremûködésére számítunk.

Absztrakt: Az elõadások rövid (max. 1 oldalas) kivonatát legkésõbb 1998. nov. 25-ig kérjük beküldeni a konferencia postacímére. A kivonat A4-es lapon legyen, sokszorosítható formában, a lap mind a négy oldalán 2,5 cm-es margóval. Az elsõ sorban legyen az elõadás címe, alatta az elõadó neve és intézménye. Többszerzõs munka esetén az elõadó nevét kérjük aláhúzni. A kivonatot elfogadjuk emailen is tex, dvi vagy postscript formában, amennyiben kinyomtatása nem okoz problémát. Az idõben beérkezett absztraktokat összefûzött formában minden résztvevõ megkapja. A program összeállításánál és --- amennyiben szükséges --- az elõadások kiválasz-tásánál elõnyt élveznek a kivonatot beküldõ elõadók.

Pályamunka: Pályamunkát nyújthatnak be mindazok, akik jelenleg szervezett doktori képzésben vesznek részt, vagy valamelyik magyar doktori iskolán abszolutóriumot szereztek. A pályamunka a szerzõ elõadástémájának tudományos igényû kifejtése legyen, tehát a dolgozatnak a szerzõ eredményeit elõzményekkel, bizonyítással és megfelelõ hivatkozásokkal együtt kell tartalmaznia. Lehet pályázni folyóirathoz benyújtott, angol nyelvû kézirattal, illetve már elfogadott vagy megjelent cikkel is. A pályamunkák beadásának határideje szintén 1998. nov. 25. (Pályamunka benyújtása nem helyettesíti az absztraktot!) A díjazottak pénzjutalomban részesülnek. A pályadíjak odaítélésérõl szakmai zsûri dönt. Az értékelésben nemcsak a dolgozat tudományos értéke, hanem a témáról tartott elõadás is szerepet játszik. A pályázat eredményhirdetése a konferencia záróünnepségén lesz.

Részvételi díj: A részvételi díj összege 3000 Ft, amit át lehet utalni a konferencia számlájára --- legkésõbb 1998. dec. 4-ig:

a JATE bankszámlaszáma: MAK 1002800701426665

a konferencia számlájának munkaszáma: 301/39105

A munkaszámot feltétlenül tüntessék fel, mert különben

a konferencia nem kapja meg a pénzt!!

vagy készpénzben lehet befizetni megérkezéskor. Átutalás esetén --- akár elõre, akár utólag --- számlát küld a JATE Gazdasági Igazgatósága. Számlaigénnyel forduljanak a szervezõkhöz emailben vagy levélben. Az idõ rövidsége miatt kérjük, hogy aki átutalással egyenlíti ki a részvételi díját, hozzon igazolást magával a konferenciára arról, hogy az intézménye a pénzt átutalta.

Kérjük a határidõk --- absztrakt, pályamunka, részvételi díj átutalása --- pontos betartását!

Szállás: A résztvevõk a JATE különbözõ kollégiumainak vendégszobáiban kapnak szállást, várhatóan kétágyas szobákban. A szobabeosztások elkészítését meg-könnyítené, és ezért szívesen vesszük, ha elõre jelzik, melyik résztvevõvel szeretnének egy szobába kerülni. Ilyen igények figyelembe vételére a regisztrációkor már csak nagyon korlátozott számban lesz lehetõség.

Megérkezés: A regisztráció, illetve az elõadások helyszíne könnyen megközelíthetõ a Szegedi Nagyállomás épülete elõl induló 1.sz. villamossal, illetve gyalog. Villamossal a 3. megálló az Aradi vértanúk tere. A tér jobb oldalán álló épület a Bolyai Intézet és a JATE TTK Dékáni Hivatalának épülete. Gyalog is lényegében a villamos útvonalán (Boldogasszony sugárút) érdemes menni az Aradi vértanúk teréig. Kb. 15 perces séta az út. Az Aradi vértanúk terérõl nyílik a Dóm tér. A Dóm háta mögött áll az MTA Szegedi Bizottságának épülete. A villamosokon, autóbuszokon és trolibuszokon elõre megváltott menetjegyet --- ára: 65 Ft --- vagy a vezetõnél vásárolt menetjegyet --- ára: 90 Ft --- kell érvényesíteni. A Nagyállomás épülete elõtt és az Aradi vértanúk terén is van jegyárusító hely. Kapható 10-es tömbjegy is, ára: 590 Ft. A Budapestrõl, ill. Ceglédrõl 9.27-kor és 10.59-kor Szegedre érkezõ vonatok elé kimegy egy-egy szervezõ.

Honlap: A konferencia honlapja elérhetõ a JATE Bolyai Intézet címén:

http://www.math.u-szeged.hu/

Jelenleg a két tájékoztató szövege mellett látható az eddigi jelenkezõk névsora, valamint a bejelentett elõadások témája, ill. címe. Az absztraktok beérkezése után ezt a listát természetesen pontosítjuk. A konferencia elõtti napokban az elõzetes program, és egy, a megérkezést segítõ térkép is elérhetõ lesz.

A Szervezõbizottság nevében


B. Szendrei Mária (egy. tanár)


A konferencia elektronikus címe: mdk@math.u-szeged.hu

A konferencia postacíme: B. Szendrei Mária, JATE Bolyai Intézet, 6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.