Elõzetes program

1998. dec. 16. szerda du.


 14.00-14.20 Megnyitó                           

 14.20-15.10 Totik Vilmos: Harmonikus függvények, kétkörtételek      

 15.15-15.35 Bölcskei Attila: Síkbeli kristálycsoportok minimális     
       kerületû alaptartományai                  

 15.40-16.00 Nagylaki Zoltán: PDL robotok programozása VRML környezetben 

 16.00-16.30 Kávészünet                          

 16.30-16.50 László Ákos: Racionális törtfüggvény elemû mátrixok     
       egyenlõtlenségei                       

 16.55-17.15 Slezák Bernát: Közönséges differenciálegyenletek folytonos  
       jobb oldallal                        

 17.20-17.40 Holló-Szabó Ferenc: A     Balogh József: Gráfjátékok   
       Riemann-függvény és bizonyos  domináló száma        
       approximációs problémák                   

 17.45-18.05 Kovácsvölgyi István:      Barát János: Többszörösen   
       Szemilineáris,        blokkoló halmazok       
       korstruktúrált                        
       populációdinamikai modellek                 

 18.10-18.30 Wiandt Tamás: Conley      Tóth Csaba: Teljes WDM gyûrûk 
       felbontási tétele zárt     fáira             
       relációkra                          1998. dec. 17. csütörtök de.


  9.00-9.20 Ács László: Három- és     Dósa György: Általánosított  
       négydimenziós kristályrácsok Multifit típusú algoritmusok 
       fixponthalmazairól                      

  9.25-9.45 Bérczes Attila: Index forma  Németh Zoltán (KLTE): Shuffle 
       egyenletek megoldásszámáról  nyelvek és részbenrendezett  
                      halmazok           

 9.50-10.10 Bagota Mónika: A maximál Riemann-operátor az egydimenziós  
       tóruszon                          

 10.15-10.35 Eisner Tímea: Diadikus Cesaro operátorok           

 10.35-11.05 Kávészünet                          

 11.05-11.25 Németh Zoltán (JATE): Fourier-típusú transzformáltak     
       nagyságrendjérõl                       

 11.30-11.50 Gyõry Máté: Lineáris megõrzési problémák függvényalgebrákon 

 11.55-12.15 Horváth Róbert: Egy optimális paraméterválasztás a      
       hõvezetési egyenlet numerikus megoldásában          

 12.20-12.40 Oravecz Ferenc: Cirkuláris elemek hatványai a szabad     
       valószínûségelméletben                   1998. dec. 17. csütörtök du.


 14.00-14.20 Kovács István: Belsõ magpontok PG(2,q)-ban, q páratlan    

 14.25-14.45 K. Horváth Eszter: Küszöbfüggvények invarianciacsoportja   

 14.50-15.10 Maróti Miklós: Néhány eldönthetetlen probléma az       
       univerzális algebrában                   

 15.15-15.35 Sági Gábor: Az algebrai logika végesítési problémájáról   

 15.40-16.00 Veress László Antal: Csoportaktok halmazokon és       
       automataelmélet                       

 16.00-16.30 Kávészünet                          

 16.30-17.30 Kerekasztal beszélgetés                   
       Vitavezetõ: Hatvani László                  1998. dec.18. péntek de.


  9.00-9.20 Balog Krisztina:        Bartha Mária: Egy neutrális  
       Mal'cev-függvények kis    differenciálegyenlet     
       elemszámú algebrákon      megoldásainak stabilitása   

  9.25-9.45 Dormán Miklós: Összeejtõ    Horváth Bokor Rózsa: A     
       monoidok intervallumai    sztochasztikus        
                      differenciálegyenletek     
                      kétlépéses numerikus      
                      megoldásának stabilitásáról  

 9.50-10.10 Kámán Tamás: Örökletesen    Péics Hajnalka: Pantográf   
       nem-végesbázisú algebrák    típusú differenciaegyenletek  
                      aszimptotikus viselkedése   

 10.15-10.35 Szittyai István: Inverz    Polner Mónika: Egy pozitív   
       félcsoportok          visszacsatolást modellezõ  
       idempotens-szétválasztó    egyenlet globális       
       bõvítéseinek         attraktorának         
       beágyazhatóságáról       Morse-felbontása       

 10.35-11.05 Kávészünet                          

 11.05-11.55 Tardos Gábor: 0-1 törvények véletlen gráfokra        

 12.00-12.30 Eredményhirdetés