Lista

Név

Iskola

Előadás címe

Abért Miklós ELTE Tranzitív csoportok átmérője
Ács László Győr* Három- és négydimenziós kristályrácsok fixponthalmazairól
Árki Tamás JATE --
Bagota Mónika JATE A maximál Riemann-operátor az egydimenziós tóruszon
Bagyinszki Róbert JATE --
Balog Krisztina JATE Mal'cev függvények kis elemszámú algebrákon
Balogh József JATE Gráfjátékok domináló száma
Balogh Zsolt KLTE --
Barát János JATE Többszörösen blokkoló halmazok
Bartha Mária JATE Egy neutrális differenciálegyenlet megoldásainak stabilitása
Bérczes Attila KLTE Index forma egyenletek megoldásszámáról
Bognár Veronika JATE --
Bölcskei Attila BME Síkbeli kristálycsoportok minimális kerületű alaptartományai
Buday Gergely BME --
Csirik A. János -- --
Dályay Zsuzsanna JATE --
Dormán Miklós JATE Összeejtő monoidok intervallumai
Dósa György ELTE Általánosított Multifit típusú algoritmusok
Dömötörné Horváth Erzsébet BME --
Eisner Tímea JATE Diadikus Cesaro operátorok
Éltető Tamás BME --
Farkas Tibor KLTE --
Gombos László JATE --
Győry Máté KLTE Lineáris megőrzési problémák függvényalgebrákon
Holló-Szabó Ferenc BME A Riemann-függvény és bizonyos approximációs problémák
Horváth Bokor Rózsa JATE A sztochasztikus differenciálegyenletek kétlépéses numerikus megoldásának stabilitásáról
Horváth Gábor ELTE --
Horváth Géza KLTE --
Horváth Róbert ELTE Egy optimális paraméterválasztás a hővezetési egyenlet numerikus megoldásában
Kámán Tamás JATE Örökletesen nem-végesbázisú algebrák
Kanó Izabella JATE --
K. Horváth Eszter JATE Küszöbfüggvények invarianciacsoportja
Kovács István JATE Belső magpontok PG(2,q)-ban, q páratlan
Kovácsvölgyi István VE* Szemilineáris, korstruktúrált populációdinamikai modellek
László Ákos JPTE* Racionális törtfüggvény elemű mátrixok egyenlőtlenségei
Maróti Miklós JATE Néhány eldönthetetlen probléma az univerzális algebrában
Nagy Benedek KLTE --
Nagylaki Zoltán KLTE PDL robotok programozása VRML környezetben
Németh László BME --
Németh Zoltán JATE Fourier-típusú transzformáltak nagyságrendjéről
Németh Zoltán KLTE Shuffle nyelvek és részbenrendezett halmazok
Oravecz Ferenc BME Cirkuláris elemek hatványai a szabad valószínűségelméletben
Péics Hajnalka JATE Pantográf típusú differenciaegyenletek aszimptotikus viselkedése
Polner Mónika JATE Egy pozitív visszacsatolást modellező egyenlet globális attraktorának Morse-felbontása
Radics Norbert BME --
Sági Gábor ELTE Az algebrai logika végesítési problémájáról
Slezák Bernát VE* Közönséges differenciálegyenletek folytonos jobb oldallal
Szegedi Balázs ELTE --
Szittyai István JATE Inverz félcsoportok idempotens-szétválasztó bővítéseinek beágyazhatóságáról
Szlávik Árpád ELTE --
Tóth Csaba BME Teljes WDM gyűrűk fáira
Veress László Antal BME Csoportaktok halmazokon és automataelmélet
Waldhauser Tamás JATE --
Weiner Zsuzsa ELTE --
Wiandt Tamás JATE Conley felbontási tétele zárt relációkra