A+ | A- | Ø
 
  • English
 
 
2016. július 24. vasárnap 16:46
SCHWEITZER MIKLÓS MATEMATIKAI EMLÉKVERSENY

ÉRTESÍTÉS

A Bolyai János Matematikai Társulat értesíti az összes érdekeltet, hogy a

SCHWEITZER MIKLÓS MATEMATIKAI EMLÉKVERSENY-t

ebben a tanévben 2011. október 28. (péntek) és november 7. (hétfő) között rendezi meg. Az egyetemi és főiskolai matematikai intézetek hirdetőtábláikon 2011. október 28-án (péntek) 12.00 órakor függesztik ki a versenyfeladatokat, illetve ugyanettől az időponttól azok TEX- és PDF-formában letölthetők a

http://www.bolyai.hu/hu/schweitzer.html és a http://www.math.u-szeged.hu/Schweitzer2011/

honlapokról. A versenyzők a feladatok sokszorosított szövegét a Bolyai János Matematikai Társulat helyi tagozataiban, továbbá a matematikai tanszékeken, intézetekben vehetik át.

A Schweitzer Miklós Emlékversenyen részt vehetnek mindazok, akik a verseny megrendezésekor Magyarországon vagy magyar állampolgárként külföldön valamely egyetem, főiskola hallgatói, vagy középiskolai tanulók, vagy a verseny megrendezésének évében szereztek egyetemi, főiskolai oklevelet. PhD-hallgatók csak akkor vehetnek részt, ha egyetemi, főiskolai diplomájukat a verseny megrendezésének évében szerezték. A versenyből ki vannak zárva azok, akik a verseny megrendezésének événél korábban MSc-szintű oklevelet szereztek matematikus, informatikus, programtervező matematikus vagy matematika tanári szakon akár itthon, akár külföldön.

A feladatok megoldására a versenyzők 10 napot fordíthatnak. A megoldásokat magyar nyelven, jól olvashatóan, lehetőleg gépelve, vagy tintával, és feladatonként külön papírra írva, továbbá a versenyzők nevének, évfolyamának, végzettségének, pontos lakcímének és e-mail címének (ha van ilyen) feltüntetésével 2011. november 7-én (hétfő) 12.00 óráig a Bolyai János Matematikai Társulat helyi tagozatánál kell benyújtani (ahol a titkár az átvétel időpontját igazolja), vagy ezen időpontig (magyar időszámítás szerint) ajánlottan postára kell adni a versenybizottság címére:

Hatvani László, SZTE TTIK, Bolyai Intézet
6720, Szeged, Aradi vértanúk tere 1.

Más úton, illetve későbben beadott megoldásokat a versenybizottság nem vesz figyelembe.

A versenyzők tetszés szerinti számú kitűzött feladat megoldását nyújthatják be. A verseny nyertesei között a Társulat Schweitzer Miklós díjakat oszt ki.

A feladatokat a versenyzőknek önállóan kell megoldaniuk. Több versenyző együttműködése nincs megengedve. Ha a versenybizottság tudomására jut, hogy valamelyik versenyző ezt a követelményt megszegte, az illetőt a versenyből kizárja.

Kérjük a versenyzőket, hogy a feladatokkal kapcsolatos irodalmat a könyvtárakban tanulmányozzák, a könyveket ne kölcsönözzék ki, mert ezzel a többieket hátrányos helyzetbe juttatják.

Arra kérünk mindenkit, hogy a versenyzőknek semmilyen segítséget ne nyújtson a matematikai feladatok megoldásához, s velük semmiféle eszmecserét se folytassanak a feladatok megoldásával kapcsolatban a beadási határidő lejártáig. Kérjük továbbá, hogy amennyiben ilyen természetű szabálytalanság elkövetése jut bárki tudomására, haladéktalanul jelentse ezt a versenybizottságnak a fenti címen.

Budapest, 2011. szeptember 22.

a Versenybizottság