Letöltések

Fel

Kerékjártó Béla: A geometria alapjairól 1 - Az Euklidesi geometria elemi felepitese

copyrighted Kerékjártó Béla:
A geometria alapjairól 1 - Az Euklidesi geometria elemi felepitese,
MTA, 1937.

Ezt a könyvet Kerékjártó a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete Geometriai tanszékén készítette: "A geometria alapjairól több éven át adtam elő a szegedi Ferencz József-Tudományegyetemen;".

Tartalomjegyzéke:
Bevezetés
I. Összetartozási tételek.
  1. §. Alapfogalmak és axiomák 1
  2. §. Az összetartozás axiomái 1
II. Rendezési tételek.
  3. §. A lineáris rendezés tételei 5
  4. §. A sík rendezési tételei 10
  5. §. Konvex sokszögek 16
  6. §. A sík kettéosztása egyszerű sokszöggel 24
  7. §. Egyszerű sokszög belsejének felosztása 31
  8. §. Sugársor ciklikus rendezése 35
  9. §. A tér rendezési tétele! 45
 10. §. Konvex poliéderek 53
 11. §. A tér kettéosztása poliéderrel 65
III. Egybevágóság.
 12. §. Szakaszok egyenlősége 72
 13. §. Az egyenes eltolásai és tükrözései 77
 14. §. Síkidomok egybevágósága 82
 15. §. A sík tükrözései 87
 16. §. Szögek egyenlősége 91
 17. §. Háromszögek egybevágósága 97
 18. §. Szögek egyenlőségére vonatkozó axiomák 107
 19. §. A sík eltolásai és forgásai 114
 20. §. A sík irányítása 119
 21. §. A sík mozgásai 123
 22. §. Síkbeli egyenes-seregek 126
 23. §. Háromszögek nevezetes pontjai és vonalai 139
 24. §. Körök és szabályos sokszögek 142
 25. §. Egyenesek és síkok a térben 157
 26. §. A tér kongruens leképezései 167
 27. §. A tér irányítása 176
 28. §. A tér mozgásai 184
 29. §. Térbeli egyenes-nyalábok 189
 30. §. Gömbök és szabályos poliéderek 195
IV. Párhuzamosság.
 31. §. Az euklidesi párhuzamossági axioma 211
 32. §. Háromszögek és négyszögek 213
 33. §. Középponti és kerületi szögek 220
 34. §. Arányos szakaszok 226
 35. §. Szakaszok szorzása 239
 36. §. Szakaszkoordináták a síkban 243
 37. §. Párhuzamos egyenesek és síkok 248
 38. §. Szakaszkoordináták a térben 252
 39. §. Az euklidesi sík és tér mozgáscsoportja 255
V. Folytonosság.
 40. §. Az egyenes folytonossága a lineáris rendezés alapján 262
 41. §. A sík és a tér folytonossága a rendezés alapján 270
 42. §. Az egyenes folytonossága szakaszok egyenlősége alapján 276
 43. §. A sík és a tér folytonossága egybevágóság alapján 283
 44. §. A tér folytonos mozgásai 293
 45. §. Az axiomarendszer áttekintése 296
Irodalom 302
Tárgymutató 303

Ez a könyv 1955-ben francia fordításban is megjelent 'Les fondements de la géométrie Tome I. La construction élémentaire de la géométrie euclidienne' címmel. Egy ismertetőben H. Busemann igen magasra értékelte: A nagyon szerény bevezetés alapján senki nem gondolná, hogy ez az egyik a geometria alapjait tárgyaló leggazdagabb munka. A bevezető szerint a szerző lényegében Hilbertet követi; főbb eltérésként csak azt említi, hogy a szög nem mint primitív fogalom jelenik meg, hanem definiálva van, és hogy a háromszögekre vonatkozó első kongruencia tétel helyett a (szegmensek kongruenciáján alapuló) mozgások léte került posztulálásra. Tulajdonképpen a könyv szokatlan anyagok gazdag választékát tartalmazza. ... A tartalom kifejtése aprólékos és nagyon könnyen olvasható ...

 

Powered by Phoca Download

© 2024 Geometria Tanszék