Szak- és TDK-dolgozati témák (2011)

Az egyedi eseteken túl, az itt felsorolt témákra fogadják a tanszék oktatói Tudományos Diákköri dolgozat, diplomamunka és szakdolgozat elkészítésére diákok jelentkezését.

Természetesen az érdeklődő diákok, ha az egyetemi munkán túl érdekli őket valamely téma, szabadon megkereshetik a nekik kedves oktatót, aki ha tud, segíteni fog.

TDK dolgozati témák
Fodor Ferenc docens Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélso~érték problémái
Sylvester típusú feladatok
Dr. Gehér László cím. docens  
Dr. Gévay Gábor docens  
Dr. Kincses János docens Poliéderek kombinatorikus geometriája
Dr. Kiss György docens  
Dr. Kozma József adjunktus  
Dr. Kurusa Árpád docens Gömbi harmonikusok általánosításai
Speciális Radon transzformációk
Körtartó transzformációk sokaságokon
Dr. Nagy Gábor docens Véges geometria a GAP komputeralgebrával
Csoportok, geometriák, komputeralgebrák
Asszociatív algebrák komputeralgebrával
Nem Desargues-féle projektív síkok
Másodrendu felületek transzformációi
Dr. Ódor Tibor egyetemi docens  

Mesterképzési diplomamunka témák
Fodor Ferenc docens Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélso~érték problémái
Sylvester típusú feladatok
Dr. Gehér László cím. docens A gömbfelület önmagára való folytonos leképezései
Dr. Gévay Gábor docens  
Dr. Kincses János docens Poliéderek kombinatorikus geometriája
Poliéderek és rúdrendszerek merevsége
Dr. Kiss György docens  
Dr. Kozma József adjunktus Szövetgeometriai problémák
Dr. Kurusa Árpád docens Kúpszeletek felismerési tételei
Lehet e hallani egy dob alakját?
Alakzatok felismerése röntgen- vagy árnyékképekbo~l
Dr. Nagy Gábor docens Véges geometria a GAP komputeralgebrával
Csoportok, geometriák, komputeralgebrák
Asszociatív algebrák komputeralgebrával
Nem Desargues-féle projektív síkok
Másodrendu felületek transzformációi
Dr. Ódor Tibor docens  

Alapképzési szakdolgozati témák
Barát János adjunktus Max Dehn élete és fo~bb munkái
Diszjunkt blokkoló halmazok a véges projektív síkon
Fodor Ferenc docens Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélso~érték problémái
Sylvester típusú feladatok
Dr. Gehér László cím. docens Izoperimetrikus probléma
Dr. Gévay Gábor docens A Pitagorasz-tétel: bizonyítások és általánosítások
A tapétacsoportok szemléltetése Cayley-gráfjaikkal
Feladatok és tételek az inverzív síkon
Dr. Kincses János docens Poliéderek kombinatorikus geometriája
Poliéderek és rúdrendszerek merevsége
Geometriai feladatok készítése és megoldása a Cinderella program segítségével
Dr. Kiss György docens  
Dr. Kozma József adjunktus Geometriai szerkesztheto~ség
Szövetgeometriai problémák
Geometriák differenciálgeometriai modelljei
Dr. Kurusa Árpád docens Integrálgeometriai formulák kisérletes elleno~rzése
A Bolyai-sík mint differenciálható sokaság
Dr. Nagy Gábor docens Elemi differenciálgeometria Maple-vel
Véges geometria GAP komputeralgebrával
Nem Desargues-féle projektív síkok
Kúpszeletek transzformációcsoportjai
Komplex görbék szemléletes tárgyalása
Kúpszeletek a középiskolában: feladatok és szemléltetés Maple-vel
Dr. Ódor Tibor docens  

Hírek

Kerékjártó Szeminárium

Kiemelések

20. Európai Ipari Matematikai Konferencia (ECMI 2018)

London, Lund és Santiago de Compostela után idén júniusban Budapesten rendezik!

Szak- és TDK-dolgozati témák (2017-8)

Az egyedi eseteken túl, az itt felsorolt témákra fogadják a tanszék oktatói Tudományos Diákköri dolgozat, diplomamunka és szakdolgozat elkészítésére diákok jelentkezését.© 2018 Geometria Tanszék