Szak- és TDK-dolgozati témák (2012-3)

Az egyedi eseteken túl, az itt felsorolt témákra fogadják a tanszék oktatói Tudományos Diákköri dolgozat, diplomamunka és szakdolgozat elkészítésére diákok jelentkezését.

Természetesen az érdeklődő diákok, ha az egyetemi munkán túl érdekli őket valamely téma, szabadon megkereshetik a nekik kedves oktatót, aki ha tud, segíteni fog.

Kattintson a megfelelő linkre hogy a szükségtelen listák eltűnjenek.

TDK-dolgozati témák
Fodor Ferenc docens Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélsõérték problémái
Sylvester típusú feladatok
Gévay Gábor docens  
Kincses János docens Poliéderek kombinatorikus geometriája
Kozma József adjunktus  
Kurusa Árpád docens Gömbi harmonikusok általánosításai
Speciális Radon transzformációk
Körtartó transzformációk sokaságokon
Nagy Gábor docens Véges geometria a GAP komputeralgebrával
Csoportok, geometriák, komputeralgebrák
Asszociatív algebrák komputeralgebrával
Nem Desargues-féle projektív síkok
Másodrendu felületek transzformációi
Ódor Tibor egyetemi docens  
Vígh Viktor egyetemi adjunktus  

Mesterképzési diplomamunka-témák
Fodor Ferenc docens Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélsõérték problémái
Sylvester típusú feladatok
Gévay Gábor docens  
Kincses János docens Poliéderek kombinatorikus geometriája
Poliéderek és rúdrendszerek merevsége
Kozma József adjunktus Szövetgeometriai problémák
Kurusa Árpád docens Kúpszeletek felismerési tételei
Lehet e hallani egy dob alakját?
Alakzatok felismerése röntgen- vagy árnyékképekbõl
Nagy Gábor docens Véges geometria a GAP komputeralgebrával
Csoportok, geometriák, komputeralgebrák
Asszociatív algebrák komputeralgebrával
Nem Desargues-féle projektív síkok
Másodrendu felületek transzformációi
Ódor Tibor docens  
Vígh Viktor egyetemi adjunktus  

Alapkézési szakdolgozat-témák
Fodor Ferenc docens Elhelyezési és fedési problémák
Konvex halmazok szélsõérték problémái
Sylvester típusú feladatok
Gévay Gábor docens A Pitagorasz-tétel: bizonyítások és általánosítások
A tapétacsoportok szemléltetése Cayley-gráfjaikkal
Feladatok és tételek az inverzív síkon
Kincses János docens Poliéderek kombinatorikus geometriája
Poliéderek és rúdrendszerek merevsége
Geometriai feladatok készítése és megoldása a Cinderella program segítségével
Kozma József adjunktus Geometriai szerkeszthetõség
Szövetgeometriai problémák
Geometriák differenciálgeometriai modelljei
Kurusa Árpád docens Integrálgeometriai formulák kisérletes ellenõrzése
A Bolyai-sík mint differenciálható sokaság
Izoperimetrikus problémák
Dinamikus geometriai ábrák készítése Javascripttel (canvas)
Nagy Gábor docens Elemi differenciálgeometria Maple-vel
Véges geometria GAP komputeralgebrával
Nem Desargues-féle projektív síkok
Kúpszeletek transzformációcsoportjai
Komplex görbék szemléletes tárgyalása
Kúpszeletek a középiskolában: feladatok és szemléltetés Maple-vel
Ódor Tibor docens  
Vígh Vitkor egyetemi adjunktus  

Témák a 2011-2-es évben.

Hírek

Kerékjártó Szeminárium

Kiemelések

20. Európai Ipari Matematikai Konferencia (ECMI 2018)

London, Lund és Santiago de Compostela után idén júniusban Budapesten rendezik!

Szak- és TDK-dolgozati témák (2017-8)

Az egyedi eseteken túl, az itt felsorolt témákra fogadják a tanszék oktatói Tudományos Diákköri dolgozat, diplomamunka és szakdolgozat elkészítésére diákok jelentkezését.© 2018 Geometria Tanszék